วารสารฉบับสังคมศาสตร์และฉบับ International ติดต่อ คุณสุภาวดี  สอนชา
โทร 02-457-0068  ต่อ 5242
แฟกซ์ 02-867-8041
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วารสารฉบับวิทยาศาสตร์  ติดต่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนาถ  บุญคง
โทร 02-457-0068  ต่อ 5189
มือถือ 081-668-2457
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พบปัญหาเกี่ยวกับการ Upload ข้อมูล / การ Supmit ไฟล์วารสาร
ติดต่อ  คุณจินตนา อิ่มรักษา โทร. 089 -785 0989  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.